Privacy Policy Routeplanner

PRIVACY POLICY IMAGINE RUN BV (versie 18-04-2019)

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze IMAGINE RUN BV (de app) persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. De app is onder verantwoordelijkheid van IMAGINE RUN BV gemaakt.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de IMAGINE RUN BV. IMAGINE RUN BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert wanneer u ons een e-mail zendt en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een van onze apps downloadt of gebruikt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.

IMAGINE RUN BV biedt via haar app veel informatie aan omtrent haar bedrijf en de door haar georganiseerde evenementen zoals ook te zien is op www.imaginerun.com. Indien u onze app gebruikt en een bestelling wilt doen kan dat ook bij derden gebeuren. Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via IMAGINE RUN BV bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

IMAGINE RUN BV is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die IMAGINE RUN BV over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. IMAGINE RUN BV is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 zal zijn ingevoerd.

1. Cookies

Net als op een normale computer kunt u ook op uw app of via uw app worden doorgeleid naar een website die cookies gebruikt. Kijkt u in het voorkomende geval naar de privacy policy van de betreffende site. Op uw telefoon kunt u aangeven dat u geen cookies accepteert. De app IMAGINE RUN BV maakt gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u.

Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een app downloadt, een reactie via IMAGINE RUN BV plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met IMAGINE RUN BV

b. Door uw gebruik van onze websites en apps.

U kunt onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

c. Van derden.

Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites of apps een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:

a. Uw contact- en accountgegevens.

Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een account bij IMAGINE RUN BV creëert, een ticket koopt en/ of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.

b. Uw betalings- en factuurgegevens.

Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode.

c. Door u online geplaatste gegevens.

Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze app IMAGINE RUN BV of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ‘taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen (waaronder de derden die via de app IMAGINE RUN BV evenementen aanbieden) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via de app IMAGINE RUN BV of social media functies hebt geplaatst. Bij gebruik van de app kan IMAGINE RUN BV echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

3. Gegevens over uw voorkeuren

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete evenementen of de producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie van een evenement). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld een ticket voor een bepaald optreden koopt en veel mensen die naar dat optreden zijn geweest ook tickets voor een ander concert hebben gekocht, kunnen we u informatie sturen over dat concert.

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze app hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u onze app hebt verlaten.

4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken

a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning.

Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt die om informatie vragen, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt. Bij voorkeur zien wij dat vrienden of kennissen rechtstreeks contact met ons opnemen.

b. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen.

Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop of u vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Daarnaast kunnen we u éénmalig een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement dat voor u interessant kan zijn op basis van het door u reeds gekochte of bezochte evenement.

c. Om trends en interesses te signaleren.

Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.

Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.

e. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de app IMAGINE RUN BV mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken

Wanneer u een account creëert of onze apps downloadt en gebruikt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres app@imaginerun.com.

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten.

Om e-mails of sms-berichten of pushberichten uit de app voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan app@imaginerun.com. Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.

b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar app@imaginerun.com.

c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Ook kunt u ons verzoeken via app@imaginerun.com de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen.

6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden

a. Binnen IMAGINE RUN BV

Wij kunnen al uw gegevens binnen IMAGINE RUN BV delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

b. Derden

Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

c. Derden die door u gekochte goederen en diensten leveren.

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld tickets of merchandise), zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen).

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen.

Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere strafbare feiten.

We maken gebruik van standaard veiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaard veiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet en apps niet 100% veilig zijn. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via app@imaginerun.com. Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op app@imaginerun.com.

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via app@imaginerun.com

Alle verzoeken om informatie aan app@imaginerun.com dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

Cookie beleid IMAGINE RUN BV

Via onze app worden slechts statistische cookies geplaatst. Het betreft de app IMAGINE RUN Er worden binnen de app IMAGINE RUN BV geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst.

Indien u via de app IMAGINE RUN BV op een website komt waarbij uw ‘buiten’ de app terecht komt kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van IMAGINE RUN BV geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser op uw smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan app@imaginerun.com.

U hebt het recht IMAGINE RUN BV te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door IMAGINE RUN BV als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan app@imaginerun.com

Alle verzoeken om informatie aan app@imaginerun.com dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijk beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.