Disclaimer

DISCLAIMER EROUTES (VERSIE 25-05-2020)

Deze website eroutes.com en de app “eRoutes” is eigendom van de IMAGINE RUN BV (verder ook te noemen: EROUTES) en ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de IMAGINE RUN BV. Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit zijn auteursrechtelijk beschermd.

EROUTES besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en app. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. EROUTES is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door EROUTES.

Tevens aanvaardt EROUTES geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens EROUTES via deze website of de app. EROUTES aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de app EROUTES is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. EROUTES garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voor het (her)gebruik van informatie van EROUTES gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Verwijs altijd naar de authentieke bron;
  • Vermeld altijd de datum van kopiëren en hergebruik.

Op de website en app EROUTES staat ook inhoud van/of gemaakt door derden. EROUTES heeft hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Informatie

EROUTES is verantwoordelijk voor het vormgeven van de inhoud van de website en app. Wij doen er alles aan om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Is er informatie niet correct of verouderd? Wij stellen uw reactie op prijs.

EROUTES behoudt het recht om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren of om de website en app niet meer te ondersteunen. Informatie en berichten die door gebruikers van de website en app en via derden websites naar de bezoeker (via het internet) verzonden worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de partijen.

Websites van derden

Sommige (hyper)links in de website en app sturen de bezoeker door naar websites van derden. Dit kunnen websites zijn die buiten het beheer van EROUTES zijn gemaakt en worden onderhouden. Deze links zijn enkel ter informatie voor de bezoeker. Wanneer deze link aangeklikt wordt, verlaat u de app EROUTES. EROUTES is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en/of eventuele schade door deze derde websites.

Intellectuele eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de app en de vormgeving van deze website en app (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van EROUTES. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) uit deze website of de app is de voorafgaande toestemming van EROUTES nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van EROUTES slecht verdraagt met de naam en reputatie van EROUTES, haar diensten en producten of de inhoud van haar website en app.

De woord- en beeldmerken op deze website en de app zijn van EROUTES en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van EROUTES of de desbetreffende licentiegever.